PROGRAM PENINGKATAN KUALITI AKADEMIK SIRI II

img6
 
Program Peningkatan Kualiti Akademik Siri II telah diadakan pada 4 Ogos 2016  bertempat di Bilik Latihan, Tingkat 1, SERC Kampus Kejuruteraan.

Seramai 30 orang peserta telah hadir termasuk semua Ahli JPK dan juga beberapa orang pensyarah yang telah diundang sebagai jemputan khas.  Oleh Pengarah Kampus selaku Pengerusi JPK.


Qacademic2

Tujuan diadakan program adalah untuk:
-Pendedahan, impak dan senario ICGPA
-Penambahbaikan dan semakan semula Manual EAC 2012
-Pemurnian kertas kerja Insentif Ir secara kolektif
-Persediaan penganjuran bengkel penghayatan OBE untuk program-program di Kampus Kejuruteraan
-Penambahbaikan kertas kerja Permohonan Fleksibiliti Laporan Pemeriksa Luar Program Kejuruteraan
 
Pembentangan telah dilakukan oleh Prof. Ahmad Farhan Mohd Sadullah selaku Pengerusi JPK dan dibantu oleh Encik Nor Irwin Basir (PP Kejuruteraan Kimia) dan juga Prof Taksiah A. Majid (Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam)