SHARING EXPERIENCE IN ADDRESSING COMPLEX ENGINEERING PROBLEMS IN OBE

img4

25 May 2016
Academic Seminar “ Sharing Experience in Addressing Complex Engineering Problems in OBE".
 
Bertempat di Bilik Latihan, Tingkat 1, SERC Kampus Kejuruteraan.  Peserta adalah seramai 55 orang yang terdiri daripada wakil  akademik staf dari setiap Pusat Pengajian.
 
img5
 
Tujuan seminar adalah untuk berkongsi pengalaman bersama setiap PTJ Kampus Kejuruteraan dalam mencari mekanisme terbaik menangani masalah kejuruteraan yang kompleks (Complex Engineering Problem) khusus dalam pengajaran dan pembelajaran OBE.
 
Penceramah jemputan adalah;
1) Prof. Dr. Taksiah A. Majid
2) Prof Madya Dr Mohd Zailani Abu Bakar
3) Dr Ahmad Zulfaa Mohd Kassim

Link to video