SEMINAR OBE

 DSC1842

Seminar Pengenalan Kepada Pendidikan Berasaskan OBE pada 3 Februari 2016, bertempat di Dewan Seminar 1, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam.

Seramai 30 orang peserta terlibat terdiri daripada staf akademik dari Pusat Pengajian Bahasa, Literasi & Terjemahan dan staf akademik yang baharu dari setiap Pusat Pengajian Kampus Kejuruteraan. 

Tujuan seminar diadakan adalah sebagai persediaan kepada staf dalam sistem pendidikan berasaskan hasil (OBE).

img